Ramaderia a Cal Sant Miquel

El projecte ramader de Cal Sant Miquel es fonamenta en un principi bàsic i ferm: la preservació de la natura del Parc Natural de la muntanya de Montserrat a través de la seva convivència amb l'home ja que, ineludiblement, formem part de la mateixa. Per aquesta raó, a la Casa de vacances Barcelona combinem el lloguer com a casa de vacances amb altres projectes per fer possible la seva sostenibilitat i gestió de l'entorn, com és ara el forestal i ramader.

ramaderia sostenible casa de vacances Barcelona

L'explotació de la masia Cal Sant Miquel combina els boscos típicament mediterranis del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat amb pastures farratgeres, en les que es té una cura especial de les llavors que se n'empren i del nutrient del farratge resultant. El nostre ramat és bàsicament oví i fem ramaderia en extensiu. Les nostres vaques són Brunes i les creuem amb brau llemosí.

En el procés de criança del vedell, aquest conviu amb la mare durant l'època d'alletament i se sacrifica quan es considera adult. Així, després d'un engreix natural i d'un procés de sacrifici i obrador noble i acurat, n’obtenim carn de primera qualitat.

També criem pollastres negres del Penedes ecològics: viuen en llibertat i descansen en un galliner mòbil. Els anem canviant de pastura de tant en tant perquè gaudeixin sempre d’herba fresca i viuen picant a terra durant un mínim de 3 mesos.

El segell de qualitat i cura del bestiar es reforça amb els treballs de reforestació que fem, tant a través del departament de medi ambient de la Generalitat de Catalunya com amb l'associació de propietaris forestals "Entorns de Montserrat" (Actualment dintre del pla marc del projecte de la CCEE anomenat LIFE). També col·laborem amb el patronat de la Muntanya de Montserrat per la protecció de la fauna salvatge. Aquestes entitats són la garantia al compromís que Casa de Vacances Barcelona té amb la integració de l'home amb el territori per obtenir-ne beneficis de manera equilibrada i beneficiosa per l'home i el seu entorn natural.

El nostre projecte ramader lestabledels4vents.blogspotforma part, doncs, del projecte de conservació d’ecosistemes de la masia Casa de vacancesBarcelona.

Estan convidats a visitar les nostres instal·lacions, prèvia reserva; amb molt de gust els acompanyarem!